Sample Module

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

O mně

Vystudoval jsem obor sociální politika, sociální práce, aplikovaná psychoterapie (Mgr.) na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Ze stejné školy mám i Bc. jednooborové psychologie. Absolvoval jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Výcvik je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Ve své práci jsem orientovaný především na krizovou intervenci, individuální a párovou psychoterapii. S klienty nejčastěji hledáme účinnější způsoby komunikace v partnerských i dalších vztazích, porozumění sobě i ostatním, možnosti vypořádání se s obtížemi jako jsou deprese, úzkosti, pocity životní nespokojenosti, nenaplněnosti, sebevražedné myšlenky, tendence. Se svou manželkou, synem a dcerou žiji v Praze. 

Vzdělání

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace, Bc. Psychologie)
 • Psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Výcvik je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (550 hodin)
 • Časová osa - Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku (20 hodin)
 • Výcvik v terapii partnerského vztahu - Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku (110 hodin)
 • Pětiměsíční studium interkulturní psychologie na Hogeschool Rotterdam v Holandsku
 • Kurz koučování v organizačním rozvoji (55 hodin)
 • Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci
 • Výcvik v práci s traumatem a krizovou intervencí (55 hodin)
 • Démonologie otců pouště- Kurz terapie za pomoci rozboru biblických textů
 • Práce s náboženskostí člověka - Kurz terapie za pomoci rozboru biblických textů
 • Kurz práce s dětskou a adolescentní skupinou

Pracovní zkušenosti

 • 2011 - dosud Soukromá psychoterapeutická praxe
 • 2012 - 2015 Psycholog / krizový intervent na Policejním prezídiu policie ČR
 • 2009 - 2012 Odborný vychovatel ve Výchovném ústavu Klíčov
 • 2009 - 2012 Telefonický krizový intervent Linky bezpečí
 • 2008 - 2009 Odborný vychovatel v Azylovém domě Přemysla Pittra
 • 2005 - 2008 Terapeutický asistent v Psychiatrické léčebně Bohnice

O mně

Marek pochází z rodiny praktikující zenový buddhismus. Věnuje se od dětství bojovému umění. Později vystudoval Vysokou školu psychosociální ch studií, absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR a výcviky v koučování. Vyučuje autentické Wing Chun Kung Fu z rodiny Lok. Je autorem knihy Psychologie bojového umění. Pracuje jako psychoterapeut a vedoucí Denního stacionáře Sananim, který pomáhá léčit drogově závislé a jejich blízké. V psychoterapeutickém centru Vysočany pracuje jako terapeut s klienty, kteří chtějí zvládnout své závislosti nebo jiné problémy. Jako kouč pracuje s jednotlivci na rozvoji jejich vnitřních schopností a uskutečnění životních cílů.

Vzdělání

 • Pražská Vysoká Škola Psychosociálních Studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace)
 • Psychoterapeutický výcvik v dynamické psychoterapii (SUR)
 • Výcvik 2. Spirála kouče (Koučink akademie)
 • Výcvik 1. Spirála kouče (Koučink akademie)
 • Výcvik v Gestalt koučinku (Gestalt Essence)
 • Inner focus workshop - Sportovní koučování (Koučink centrum)
 • Kurz koučování v organizačním rozvoji (VIAP)
 • Výcvik v Rodinném poradenství (SOFT)
 • Filosofická Fakulta MU obor Religionistika (Bc.)
 • Výcvik v práci se změněnými stavy vědomí (Stargate)
 • Zahájení tréninku Lok Yiu Wing Chun Kung Fu

Pracovní zkušenosti

 • 2015 - dosud Psychoterapeut v centru Psychoterapie Vysočany
 • 2015 - dosud Vedoucí stacionáře společnosti Sananim
 • 2011 - dosud Individuální kouč
 • 2010 - 2015 Psychoterapeut ve společnosti Sananim

O mně

Absolvovala jsem obor psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a sociální práci se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Během svých praxí a stáží jsem získávala zkušenosti na řadě pracovišť, jako například Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET (skupinové psychoterapie), Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice (oddělení poruch příjmu potravy), FTN – Kojenecký ústav s Dětským domovem aj. Od roku 2013 jsem jako členka týmu Terapeutické komunity Karlov pracovala s drogově závislými klienty. Současně jsem působila jako projektová managerka a účastnila se výběru zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu. Absolvovala jsem mj. akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik a certifikovaný výcvik v koučování. Zajímám se o oblast pozitivní psychologie. Od roku 2016 přijímám klienty k individuální terapii a koučování. 

Snažím se společně s klientem najít jeho individuální cestu, podpořit v obtížných životních situacích. Ráda  propojuji nejrůznější znalosti a dovednosti ve prospěch svých klientů a činí mi to velikou radost. Nevěřím v univerzální řešení pro každého, nýbrž v osobitý způsob, jak pomoci sobě samému a rozvinout svou osobnost. 

Vzdělání

 • Výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii - Výcvik je garantován PVŠPS a akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (548 hodin)
 • Výcvik v koučování QED Group, pod vedením doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvana Bahbouha, Ph.D. Certifikováno u ČAKO a ICF (80 hodin)
 • Level 1, 2, 3 Training in Gottman Method Couples Therapy (Gottmanova metoda párové terapie – úroveň 1, 2 a 3 - The Gottman Institute, v současné době přijata Gottman Institutem k certifikačnímu procesu)
 • Motivační rozhovory Akreditováno u Ministerstva práce a sociálních věcí (72 hodin)
 • Psycholog ve zdravotnictví Studium v programu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze Akreditováno Ministerstvem zdravotnictví (70 hodin teoretická část, 200 hodin praktická část)
 • Autogenní trénink základní stupeň a trénink pro práci s klientem - Mgr. et Mgr. Veronika Víchová
 • Jednooborové magisterské prezenční studium psychologie - Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, katedra psychologie
 • Universidad Autonoma de Madrid studijní obor psychologie - fakulta psychologie studijní stipendijní pobyt Španělsko
 • Bakalářské prezenční studium sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Pracovní zkušenosti

 • 2016 - dosud – Soukromá psychoterapeutická a koučovací praxe
 • od 2013 – Vychovatel – terapeut, psycholog, garant klientů v programu v Terapeutické komunitě Karlov – Sananim (od 2014 na RD) 
 • 2012 - 2016 – CK Kellner – projetový management, psycholog společnosti

O mně

Vystudovala jsem psychologii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala jsem čtyřletý komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu.

Nejčastěji pracuji formou individuální psychoterapie jak s dospělými, tak s dětmi. Setkávání s dětmi zahrnuje celou jejich vztahovou síť, nezbytná je angažovanost rodičů nebo jiných blízkých osob, případně i rodinná psychoterapie.

S dospělými klienty často pracuji s tématy: deprese, vyrovnávání se se závažnou životní změnou, partnerské a rodinné potíže, absence smyslu a životní spokojenosti, psychosomatické potíže. Při práci s dětmi převažují témata spojené s fungováním v rodině, se školní docházkou, potíže s navazováním a udržováním zdravých vztahů s vrstevníky, otázky spojené s dospíváním a další profesní orientací, problematika adopce a pěstounství.

Vzdělání

 • Filozofická fakulta univerzity Karlovy, obor psychologie (Mgr.)
 • Filozofická fakulta univerzity Karlovy, obor sociologie (PhDr.)
 • Umění terapie – výcvik v systemickém přístupu (GI vzdělávání & konzultace)
 • Výcvik v telefonické krizové intervenci (Rafae)

Pracovní zkušenosti

 • 2017 - dosud      školní psycholožka
 • 2012 - dosud      soukromá psychoterapeutická a lektorská praxe
 • 2008 - 2009        metodička a intervizorka v O. s. Baobab
 • 2007 - 2008        konzultantka linky důvěry

O mně

Jsem absolventkou oboru Sociální práce, aplikovaná psychoterapie, komunikace (Mgr.). Psychoterapeutické výcviky jsem dokončila dva. V Daseinsanalytickém směru v komunitní a skupinové psychterapii. Jeho rozsah je 550 hodin a je akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J.E. Purkyně. Druhým výcvikem je Výcvik PCA, v přístupu zaměřeném na člověka dle Carla Rogerse v rozsahu 720 hodin, také akreditováno Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP

Ve své praxi pracuji s klienty, kteří řeší zejména témata spojená s psychosomatickými problémy, depresemi, komunikačními obtížemi.

Vzdělání

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr. Sociální práce, politika, aplikovaná psychoterapie, komunikace)
 • Sebezkušenostní část výcviku v komunitní a skupinové psychoterapie v Daseinsanalytickém směru. Výcvik je akreditován Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (550 hodin)
 • Výcvik PCA, v přístupu zaměřeném na člověka dle Carla Rogerse v rozsahu 720 hodin, akreditováno Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP
 • Výcvik Jeu de peindre, malování hrou dle Arno Sterna.
 • Krizová intervence v rozsahu 50 hodin

Pracovní zkušenosti

• Od roku 2012 soukromá praxe v poradenství, psychoterapii a krizové intervenci

• Krizová intervence na lince důvěry Života 90

• Podpůrná psychoterapie a psychosociální rehabilitace pro klienty s duševním onemocněním v O.s Baobab

•Vedení komunit, pracovní terapie a arte terapie Eset - help

•Vedení skupiny v Centru následné péče Drop-in

 • Jandova 3, Praha 9, 190 00
 • (+420) 608 543 298
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.