Sample Module

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

O mně

Vystudoval jsem obor sociální politika, sociální práce, aplikovaná psychoterapie (Mgr.) na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Ze stejné školy mám i Bc. jednooborové psychologie. Absolvoval jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Výcvik je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Ve své práci jsem orientovaný především na krizovou intervenci, individuální a párovou psychoterapii. S klienty nejčastěji hledáme účinnější způsoby komunikace v partnerských i dalších vztazích, porozumění sobě i ostatním, možnosti vypořádání se s obtížemi jako jsou deprese, úzkosti, pocity životní nespokojenosti, nenaplněnosti, sebevražedné myšlenky, tendence. Se svou manželkou, synem a dcerou žiji v Praze. 

Vzdělání

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace, Bc. Psychologie)
 • Psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Výcvik je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (550 hodin)
 • Časová osa - Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku (20 hodin)
 • Výcvik v terapii partnerského vztahu - Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku (110 hodin)
 • Pětiměsíční studium interkulturní psychologie na Hogeschool Rotterdam v Holandsku
 • Kurz koučování v organizačním rozvoji (55 hodin)
 • Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci
 • Výcvik v práci s traumatem a krizovou intervencí (55 hodin)
 • Démonologie otců pouště- Kurz terapie za pomoci rozboru biblických textů
 • Práce s náboženskostí člověka - Kurz terapie za pomoci rozboru biblických textů
 • Kurz práce s dětskou a adolescentní skupinou

Pracovní zkušenosti

 • 2011 - dosud Soukromá psychoterapeutická praxe
 • 2012 - 2015 Psycholog / krizový intervent na Policejním prezídiu policie ČR
 • 2009 - 2012 Odborný vychovatel ve Výchovném ústavu Klíčov
 • 2009 - 2012 Telefonický krizový intervent Linky bezpečí
 • 2008 - 2009 Odborný vychovatel v Azylovém domě Přemysla Pittra
 • 2005 - 2008 Terapeutický asistent v Psychiatrické léčebně Bohnice

O mně

Vystudovala jsem v Hradci Králové obor „Sociální a charitativní práce“ na PdF UHK a v Praze obor „Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii“ na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS). Mám absolvovaný akreditovaný Komplexní psychoterapeutický výcvik i pro oblast zdravotnictví v systemickém přístupu k psychoterapii (750 hodin).

Při partnerské spolupráci vám mohu pomoc objevit a znovu navrátit vaše kompetence a schopnosti tak, abyste žili svůj život způsobem, který je radostnější a příjemnější. S klienty pracuji jak při osobních setkáních, tak přes Skype. Ráda chodím po horách, lezu via feratty, občas cvičím tai chi a učím se vnímat své tělo při pohybu a v tanci.

Vzdělání

 • Výcvik v relaxačních technikách (160 hodin)
 • Úvodní víkend body-psychoterapie pro terapeuty (20 hodin)
 • Vědomé tělo - sebezkušenost, teorie, praxe (160 hodin)
 • Aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy (32 hodin)
 • Práce s časovou osou (20 hodin)
 • Umění terapie - komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu (750 hodin)
 • Narativní terapie (48 hodin)
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace)
 • Daseinsanalytický výklad snů (52 hodin)
 • Posílení kompetencí ve vedení poradenského rozhovoru – koučování (30 hodin)
 • Kurz Krizové intervence (55 hodin)
 • Univerzita Hradec Králové - Sociální a charitativní práce (Bc.)

Pracovní zkušenosti

 • 2015 - dosud Psychoterapeutka v centru Psychoterapie Vysočany
 • 2013 - dosud Psychoterapeutka pro děti, mládež a rodinu v Centru Nový Park Mladá Boleslav
 • 2009 - dosud Psychoterapeutka pro onkologiky a jinaké nemocné a jejich blízké a psychologická podpora a lektorka pro zdravotnický personál ve společnosti Gaudia proti rakovině
 • 2010 - 2011 Ředitelka neziskové organizace Neposeda
 • 2007 - 2010 Poradkyně v náročných životních situacích a postupně vedoucí poradny a zástupce ředitelky neziskové organizace Neposeda

O mně

Marek pochází z rodiny praktikující zenový buddhismus. Věnuje se od dětství bojovému umění. Později vystudoval Vysokou školu psychosociální ch studií, absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR a výcviky v koučování. Vyučuje autentické Wing Chun Kung Fu z rodiny Lok. Je autorem knihy Psychologie bojového umění. Pracuje jako psychoterapeut a vedoucí Denního stacionáře Sananim, který pomáhá léčit drogově závislé a jejich blízké. V psychoterapeutickém centru Vysočany pracuje jako terapeut s klienty, kteří chtějí zvládnout své závislosti nebo jiné problémy. Jako kouč pracuje s jednotlivci na rozvoji jejich vnitřních schopností a uskutečnění životních cílů.

Vzdělání

 • Pražská Vysoká Škola Psychosociálních Studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace)
 • Psychoterapeutický výcvik v dynamické psychoterapii (SUR)
 • Výcvik 2. Spirála kouče (Koučink akademie)
 • Výcvik 1. Spirála kouče (Koučink akademie)
 • Výcvik v Gestalt koučinku (Gestalt Essence)
 • Inner focus workshop - Sportovní koučování (Koučink centrum)
 • Kurz koučování v organizačním rozvoji (VIAP)
 • Výcvik v Rodinném poradenství (SOFT)
 • Filosofická Fakulta MU obor Religionistika (Bc.)
 • Výcvik v práci se změněnými stavy vědomí (Stargate)
 • Zahájení tréninku Lok Yiu Wing Chun Kung Fu

Pracovní zkušenosti

 • 2015 - dosud Psychoterapeut v centru Psychoterapie Vysočany
 • 2015 - dosud Vedoucí stacionáře společnosti Sananim
 • 2011 - dosud Individuální kouč
 • 2010 - 2015 Psychoterapeut ve společnosti Sananim

O mně

Ve své práci se zabývám krizovou intervencí a individuální psychoterapií. Mohu Vám pomoci především s řešením vztahových a komunikačních obtíží, při výchově dětí, s rozvojem Vaší osobnosti a sebepoznáním. Stejně tak Vám mohu být nápomocna v rozličných složitých životních situacích, při osobních potížích jako jsou deprese, úzkosti, poporodní depresivní nálady a další.

Vystudovala jsem na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Mám za sebou pětiletý psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik, řadu seminářů a kurzů. Od roku 2005 jsem pracovala jako konzultant na Lince bezpečí, kde jsem postupem času zastávala i pozici vedoucí směny. Lektoruji programy pro děti ve školách. Mám pracovní zkušenost s migranty, asistencí autistickému dítěti, prací v domově důchodců i v azylovém domě pro děti, učitelstvím na ZŠ. Mám za sebou pracovní stáž v Amsterdamu a Varšavě, pracovní pobyt v Anglii a Dubaji. V současné době žiji v Praze s manželem, synem a dcerkou.

Vzdělání

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace, Bc. Psychologie)
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik psychodynamického směru
 • Výcvik telefonické krizové intervence u dětí a dospívajících
 • Nadstavbový výcvik v telefonické krizové intervenci pro všeobecné linky důvěry
 • Výcvik v Internetovém poradenství- chatu
 • Výcvik ve Focusingu
 • Kurz práce s dětskou a adolescentní skupinou
 • Kurz práce s traumatem a krizové intervence
 • Výcvik lektorských dovedností
 • Kurz Respektovat a být respektován- výchovné a komunikační postupy v každodenních situacích
 • Kurz zvládání problémů komunikace s abnormálními osobnostmi
 • Kurz kognitivně-behaviorální terapie depresí
 • Kurz relaxačních technik a jejich využití v praxi
 • Výcvik v komunikačních dovednostech
 • Kurz práce se stresem
 • Kurz interkulturní komunikace a multikulturní výchovy

Pracovní zkušenosti

 • 2012 - dosud Soukromá psychoterapeutická, poradenská a lektorská praxe
 • 2011-  dosud Lektorka programu Linka bezpečí ve vaší třídě
 • 2005 - dosud Konzultantka Linky bezpečí, z toho 2008-2010- intervizor (vedoucí směny) Linky bezpečí- vedení týmu konzultantů
 • 2005 - 2007 Asistentka autistického dítěte v rámci o.s. Máme otevřeno?
 • 2005   Vedením adaptační skupiny v domově důchodců
 • 2004   Učitelka AJ na základní škole Nejdek

O mně

Absolvoval jsem obor sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Zde v současné době studuji obor psychologie. Jsem absolventem pětiletého sebezkušenostního výcviku v daseinsanalytické psychoterapii, dvouletého výcviku v daseinsanalytickém pojetí výkladu snů u Doc. Oldřicha Čálka. S výkladem snů mám několikaletou zkušenost v rámci terapeutické práce. Dokončuji tříletou teoretickou specializaci pro psychoterapeutickou činnost v daseinsanalytickém směru. Jsem členem České daseinsanalytické společnosti.

Od roku 2007 pracuji jako terapeut v léčebně pro mladistvé problémové uživatele drog Cesta Řevnice, kde jsem vedl skupinová, individuální i rodinná psychoterapeutická sezení. Rovněž jsem působil v organizaci  BONA, o.p.s., která usiluje o opětovné začlenění lidí s duševní poruchou do společnosti a o zkvalitnění jejich života při zachování důstojných životních podmínek. V roce 2014 jsem byl členem terapeutického týmu v občanském sdružení Anabell, nabízející komplexní služby v oblasti poruch příjmu potravy.

Vzdělání

 • Pražská Vysoká Škola Psychosociálních Studií (Bc. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace)
 • Psychoterapeutický výcvik v daseinsanalytickém směru
 • Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů

Pracovní zkušenosti

 • 2015 - dosud      Psychoterapeut v centru Psychoterapie Vysočany
 • 2015 - 2016        Lektor ve společnosti Prev-Centrum
 • 2014                    Psychoterapeut ve společnosti Anabell
 • 2014                    Lektor v organizaci Totum o.s.
 • 2013 - 2014        Terapeut ve společnosti BONA o.p.s.
 • 2010                    Asistent ve společnosti EPHATA
 • 2007 - dosud      Psychoterapeut v léčebně Cesta Řevnice

 • Jandova 3, Praha 9, 190 00
 • (+420) 608 543 298
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.