Sample Module

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

O mně

Vystudoval jsem obor sociální politika, sociální práce, aplikovaná psychoterapie (Mgr.) na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Ze stejné školy mám i Bc. jednooborové psychologie. Absolvoval jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Výcvik je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Ve své práci jsem orientovaný především na krizovou intervenci, individuální a párovou psychoterapii. S klienty nejčastěji hledáme účinnější způsoby komunikace v partnerských i dalších vztazích, porozumění sobě i ostatním, možnosti vypořádání se s obtížemi jako jsou deprese, úzkosti, pocity životní nespokojenosti, nenaplněnosti, sebevražedné myšlenky, tendence. Se svou manželkou, synem a dcerou žiji v Praze. 

Vzdělání

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace, Bc. Psychologie)
 • Psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Výcvik je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (550 hodin)
 • Časová osa - Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku (20 hodin)
 • Výcvik v terapii partnerského vztahu - Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku (110 hodin)
 • Pětiměsíční studium interkulturní psychologie na Hogeschool Rotterdam v Holandsku
 • Kurz koučování v organizačním rozvoji (55 hodin)
 • Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci
 • Výcvik v práci s traumatem a krizovou intervencí (55 hodin)
 • Démonologie otců pouště- Kurz terapie za pomoci rozboru biblických textů
 • Práce s náboženskostí člověka - Kurz terapie za pomoci rozboru biblických textů
 • Kurz práce s dětskou a adolescentní skupinou

Pracovní zkušenosti

 • 2011 - dosud Soukromá psychoterapeutická praxe
 • 2012 - 2015 Psycholog / krizový intervent na Policejním prezídiu policie ČR
 • 2009 - 2012 Odborný vychovatel ve Výchovném ústavu Klíčov
 • 2009 - 2012 Telefonický krizový intervent Linky bezpečí
 • 2008 - 2009 Odborný vychovatel v Azylovém domě Přemysla Pittra
 • 2005 - 2008 Terapeutický asistent v Psychiatrické léčebně Bohnice

O mně

Vystudovala jsem v Hradci Králové obor „Sociální a charitativní práce“ na PdF UHK a v Praze obor „Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii“ na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS). Mám absolvovaný akreditovaný Komplexní psychoterapeutický výcvik i pro oblast zdravotnictví v systemickém přístupu k psychoterapii (750 hodin).

Při partnerské spolupráci vám mohu pomoc objevit a znovu navrátit vaše kompetence a schopnosti tak, abyste žili svůj život způsobem, který je radostnější a příjemnější. S klienty pracuji jak při osobních setkáních, tak přes Skype. Ráda chodím po horách, lezu via feratty, občas cvičím tai chi a učím se vnímat své tělo při pohybu a v tanci.

Vzdělání

 • Výcvik v relaxačních technikách (160 hodin)
 • Úvodní víkend body-psychoterapie pro terapeuty (20 hodin)
 • Vědomé tělo - sebezkušenost, teorie, praxe (160 hodin)
 • Aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy (32 hodin)
 • Práce s časovou osou (20 hodin)
 • Umění terapie - komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu (750 hodin)
 • Narativní terapie (48 hodin)
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace)
 • Daseinsanalytický výklad snů (52 hodin)
 • Posílení kompetencí ve vedení poradenského rozhovoru – koučování (30 hodin)
 • Kurz Krizové intervence (55 hodin)
 • Univerzita Hradec Králové - Sociální a charitativní práce (Bc.)

Pracovní zkušenosti

 • 2015 - dosud Psychoterapeutka v centru Psychoterapie Vysočany
 • 2013 - dosud Psychoterapeutka pro děti, mládež a rodinu v Centru Nový Park Mladá Boleslav
 • 2009 - dosud Psychoterapeutka pro onkologiky a jinaké nemocné a jejich blízké a psychologická podpora a lektorka pro zdravotnický personál ve společnosti Gaudia proti rakovině
 • 2010 - 2011 Ředitelka neziskové organizace Neposeda
 • 2007 - 2010 Poradkyně v náročných životních situacích a postupně vedoucí poradny a zástupce ředitelky neziskové organizace Neposeda

O mně

Marek pochází z rodiny praktikující zenový buddhismus. Věnuje se od dětství bojovému umění. Později vystudoval Vysokou školu psychosociální ch studií, absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR a výcviky v koučování. Vyučuje autentické Wing Chun Kung Fu z rodiny Lok. Je autorem knihy Psychologie bojového umění. Pracuje jako psychoterapeut a vedoucí Denního stacionáře Sananim, který pomáhá léčit drogově závislé a jejich blízké. V psychoterapeutickém centru Vysočany pracuje jako terapeut s klienty, kteří chtějí zvládnout své závislosti nebo jiné problémy. Jako kouč pracuje s jednotlivci na rozvoji jejich vnitřních schopností a uskutečnění životních cílů.

Vzdělání

 • Pražská Vysoká Škola Psychosociálních Studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace)
 • Psychoterapeutický výcvik v dynamické psychoterapii (SUR)
 • Výcvik 2. Spirála kouče (Koučink akademie)
 • Výcvik 1. Spirála kouče (Koučink akademie)
 • Výcvik v Gestalt koučinku (Gestalt Essence)
 • Inner focus workshop - Sportovní koučování (Koučink centrum)
 • Kurz koučování v organizačním rozvoji (VIAP)
 • Výcvik v Rodinném poradenství (SOFT)
 • Filosofická Fakulta MU obor Religionistika (Bc.)
 • Výcvik v práci se změněnými stavy vědomí (Stargate)
 • Zahájení tréninku Lok Yiu Wing Chun Kung Fu

Pracovní zkušenosti

 • 2015 - dosud Psychoterapeut v centru Psychoterapie Vysočany
 • 2015 - dosud Vedoucí stacionáře společnosti Sananim
 • 2011 - dosud Individuální kouč
 • 2010 - 2015 Psychoterapeut ve společnosti Sananim

O mně

Ve své práci se zabývám krizovou intervencí a individuální psychoterapií. Mohu Vám pomoci především s řešením vztahových a komunikačních obtíží, při výchově dětí, s rozvojem Vaší osobnosti a sebepoznáním. Stejně tak Vám mohu být nápomocna v rozličných složitých životních situacích, při osobních potížích jako jsou deprese, úzkosti, poporodní depresivní nálady a další.

Vystudovala jsem na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Mám za sebou pětiletý psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik, řadu seminářů a kurzů. Od roku 2005 jsem pracovala jako konzultant na Lince bezpečí, kde jsem postupem času zastávala i pozici vedoucí směny. Lektoruji programy pro děti ve školách. Mám pracovní zkušenost s migranty, asistencí autistickému dítěti, prací v domově důchodců i v azylovém domě pro děti, učitelstvím na ZŠ. Mám za sebou pracovní stáž v Amsterdamu a Varšavě, pracovní pobyt v Anglii a Dubaji. V současné době žiji v Praze s manželem, synem a dcerkou.

Vzdělání

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace, Bc. Psychologie)
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik psychodynamického směru
 • Výcvik telefonické krizové intervence u dětí a dospívajících
 • Nadstavbový výcvik v telefonické krizové intervenci pro všeobecné linky důvěry
 • Výcvik v Internetovém poradenství- chatu
 • Výcvik ve Focusingu
 • Kurz práce s dětskou a adolescentní skupinou
 • Kurz práce s traumatem a krizové intervence
 • Výcvik lektorských dovedností
 • Kurz Respektovat a být respektován- výchovné a komunikační postupy v každodenních situacích
 • Kurz zvládání problémů komunikace s abnormálními osobnostmi
 • Kurz kognitivně-behaviorální terapie depresí
 • Kurz relaxačních technik a jejich využití v praxi
 • Výcvik v komunikačních dovednostech
 • Kurz práce se stresem
 • Kurz interkulturní komunikace a multikulturní výchovy

Pracovní zkušenosti

 • 2012 - dosud Soukromá psychoterapeutická, poradenská a lektorská praxe
 • 2011-  dosud Lektorka programu Linka bezpečí ve vaší třídě
 • 2005 - dosud Konzultantka Linky bezpečí, z toho 2008-2010- intervizor (vedoucí směny) Linky bezpečí- vedení týmu konzultantů
 • 2005 - 2007 Asistentka autistického dítěte v rámci o.s. Máme otevřeno?
 • 2005   Vedením adaptační skupiny v domově důchodců
 • 2004   Učitelka AJ na základní škole Nejdek

O mně

Absolvoval jsem obor sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Zde v současné době studuji obor psychologie. Jsem absolventem pětiletého sebezkušenostního výcviku v daseinsanalytické psychoterapii, dvouletého výcviku v daseinsanalytickém pojetí výkladu snů u Doc. Oldřicha Čálka. S výkladem snů mám několikaletou zkušenost v rámci terapeutické práce. Dokončuji tříletou teoretickou specializaci pro psychoterapeutickou činnost v daseinsanalytickém směru. Jsem členem České daseinsanalytické společnosti.

Od roku 2007 pracuji jako terapeut v léčebně pro mladistvé problémové uživatele drog Cesta Řevnice, kde jsem vedl skupinová, individuální i rodinná psychoterapeutická sezení. Rovněž jsem působil v organizaci  BONA, o.p.s., která usiluje o opětovné začlenění lidí s duševní poruchou do společnosti a o zkvalitnění jejich života při zachování důstojných životních podmínek. V roce 2014 jsem byl členem terapeutického týmu v občanském sdružení Anabell, nabízející komplexní služby v oblasti poruch příjmu potravy.

Vzdělání

 • Pražská Vysoká Škola Psychosociálních Studií (Bc. sociální práce, aplikované psychoterapie a komunikace)
 • Psychoterapeutický výcvik v daseinsanalytickém směru
 • Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů

Pracovní zkušenosti

 • 2015 - dosud      Psychoterapeut v centru Psychoterapie Vysočany
 • 2015 - 2016        Lektor ve společnosti Prev-Centrum
 • 2014                    Psychoterapeut ve společnosti Anabell
 • 2014                    Lektor v organizaci Totum o.s.
 • 2013 - 2014        Terapeut ve společnosti BONA o.p.s.
 • 2010                    Asistent ve společnosti EPHATA
 • 2007 - dosud      Psychoterapeut v léčebně Cesta Řevnice

O mně

Vystudovala jsem psychologii a sociologii a poté sociální práci. Absolvovala jsem výcvik v Gestalt terapii, akreditovaný Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP) a Evropskou asociací pro Gestalt terapii (EAGT). Věnuji se také výživovému poradenství, koučování a relaxačním technikám.

Psychoterapii i výživové poradenství nabízím zvlášť. Je ale možná spojit je dohromady, pokud je potřeba. Ve své terapeutické práci se s klienty nejčastěji věnujeme tématům: stres, vyčerpání, psychosomatika, vztahy, úzkosti, nároky na sebe, sebedůvěra, závislosti a jiné. Při výživovém poradenství s klienty hledáme postupné kroky, které vedou k tomu, aby žili zdravěji, více o sebe pečovali a ještě při tom hubli. A to bez zbytečného trápení na těle a na duši. Je důležité, aby lidem nové změny byly příjemné a mohli si je tak udržet dlouhodobě. Poznámka: jako výživový poradce můžu pracovat pouze s lidmi, kteří nemají závažné onemocnění, tzn. nesmím radit nemocným lidem s léčebnou výživou (např. při diabetu, celiakii). To spadá do kompetence výživového terapeuta nebo lékaře.

Žiju v Praze a těší mě, když můžu vyjíždět ven do přírody. Ráda se jen tak toulám a užívám si dobré jídlo a pití. Cvičím jógu a baví mě hrát s kamarády badminton a volejbal. Stejně tak mě ale baví jen tak lenošit ☺.

Vzdělání

 • Psychologie, sociologie v Maastrichtu (BA)
 • Kultura, organizace a management v Amsterdamu (MSc.)
 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii v Praze (Mgr.)
 • Pětiměsíční studium psychologie a sociologie v Salamance, Španělsku
 • Výcvik v gestalt terapii (1000 hodin)
 • Výcvik v psychologickém koučování (65 hodin)
 • Výcvik v relaxačních technikách (160 hodin)
 • Kurz výživového poradenství (120 hodin)
 • Kurz kognitivně behaviorální terapie obezity (24 hodin)
 • Kurz práce s traumatem a krizové intervence (55 hodin)
 • Kurz koučování v kontextu organizačního rozvoje (55 hodin)
 • … a další psychologické a výživové kurzy a konference

Pracovní zkušenosti

 • 2015 – dosud Psychoterapeutka a výživová poradkyně v centru Alivio
 • 2013 – dosud Lektorka zdravého hubnutí ve společnosti STOB
 • 2015 – 2018 Psychoterapeutka, výživová poradkyně v psychosomatickém centru Hnízdo zdraví
 • 2013 – 2015 Terapeutka v terapeutické komunitě pro drogově závislé Karlov, Sananim
 • 2009 – 2013 Terapeutka v terapeutické komunitě pro lidi s poruchou osobnosti Kaleidoskop

O mně

Vystudovala jsem obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Aktuálně jsem frekventantkou sedmiletého psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě. Absolvovala jsem výcvik v  krizové intervenci a několik let jsem pracovala jako konzultantka na Lince Bezpečí. Aktuálně pracuji také jako psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně. 

V psychoterapeutickém centru Vysočany se věnuji zejména krizové intervenci a individuální terapii. V terapii Vám mohu nabídnout prostor a podporu v náročných životních situacích či pro Váš osobní rozvoj. Věřím, že každý z nás v sobě má potřebné zdroje k překonání překážek a k vyrovnání se s životními situacemi. Velmi ráda Vám budu nápomocná v jejich objevování a posilování. 

Vzdělání

 • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra Psychologie (Mgr.)
 • Aktuálně probíhá: Psychoterapeutický výcvik Gestalt Studia. Výcvik je akreditován pro oblast zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností.
 • Psycholog ve zdravotnictví (70 hodin teoretická část, 200 hodin praktická část), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, získání odborné způsobilosti výkonu zdravotnického povolání pod odborným pohledem.
 • Relaxace – autogenní trénink (17 hodin), Pražská vysoká škola psychosociálních studií.
 • Výcvik psychosociální intervenční pomoci v komunitě (40 hodin), Občanské sdružení ADRA.
 • Výcvikový kurz Základy krizové intervence tváří v tvář (50 hodin), Občanské sdružení „D“.
 • Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci (150 hodin), Sdružení Linka bezpečí o.s.
 • Další kurzy např. Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí; Diagnostika rodiny ve školním poradenství. Užívání testu rodinných vztahů; Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní a poradenské praxi; Řešení konfliktů na pracovišti z pozice třetí osoby

Pracovní zkušenosti

 • 2014 - současnost: Psycholog, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9.
 • 2012 - 2013: Asistentka psychologa, MV- GŘ HZS ČR.
 • 2010 - 2015: Telefonický krizový intervent Linky bezpečí.

O mně

Jsem absolventkou oboru psychologie se zaměřením na aplikovanou psychoterapii a bohatou práci na odborných pracovištích na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik v psychodynamické psychoterapii včetně dokončené teoretické specializace pro psychoterapeutickou činnost v psychodynamickém směru a dvouletý výcvik výkladu snů v daseinsanalytickém pojetí u PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D. V současné době jsem pod supervizí PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.

Při svém studiu jsem absolvovala několik stáží, které mi přinesly zajímavé zkušenosti a potřebnou praxi pro práci psychoterapeuta. Momentálně pracuji jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 9, kde jsem od roku 2016. Dříve jsem lektorovala programy pro děti a mládež se zaměřením na rizikové chování. Při individuální kontaktu pracuji s klienty, kteří se chtějí lépe poznat a porozumět sobě i druhým. Terapie je určena všem těm, kteří hledají pomoc v zacházení s vlastními emocemi, nenaplněností či životními změnami.

Vzdělání

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr. Psychologie)
 • Sebezkušenostní část výcviku v komunitní a skupinové psychoterapie v psychodynamickém směru. Výcvik je akreditován Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (548 hodin)
 • Výklad snů při psychoterapeutickém působení v Daseinsanalytickém směru (120 hodin
 • Autogenní trénink vedený Mgr. Ivou Duškovou
 • Základy Koučování 
 • Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí a mládeže
 • Citová vazba jako fenomén domova 
 • Výcvik řešení konfliktů
 • Diagnostika rodiny ve školním poradenství, užívání testu rodinných vztahů

Pracovní zkušenosti

• 2013-2015: Asistent školního psychologa a lektor primární prevence ZŠ Univerzum s.r.o

• 2014-2016: Lektorka primární prevence rizikového chování Proxima Sociale o.p.s

• 2016- doposud: Psycholog Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 9

 • Jandova 3, Praha 9, 190 00
 • (+420) 608 543 298
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.